სტომატოლოგია
ეკოკლავი 1000 მგ #14 ტაბლეტი
ეკოკლავი 625 მგ #15 ტაბლეტი
ეკოკლავი 625 მგ #15 ტაბლეტი
ეკოკლავი 156 მლ/5 მლ; 100 მლ