უროლოგია
ეკოკლავი 1000 მგ #14 ტაბლეტი
ეკოკლავი 156 მლ/5 მლ; 100 მლ
ეკოკლავი 312 მლ/5 მლ; 100 მლ
ციპროფლოქსაცინი 500 მგ + ლაქტულოზა ანჰიდრო 600 მგ #10