თერაპია

qsilini nazaluri wveTebi 0,5 mg/1 ml.

perilaqsi wveTebi 30 ml

rinoluqsi nazaluri sprei 0,65%

naisulidis geli garegani gamoyenebisaTvis 10 mg/g.