თერაპია
ოფთალმოფერონი თვალის წვეთები 10 მლ
გრიპფერონი ნაზალური წვეთები 10 მლ. ადამიანის რეკომბინანტული ინტერფერონი ალფა-2b 100 000 სე