თერაპია
ეკოკლავი 1000 მგ #14 ტაბლეტი
ეკოკლავი 625 მგ #15 ტაბლეტი
კაპტოპრილი სტი
ლაქტოფილტრუმი