მეანობა–გინეკოლოგია
ლაქტოფილტრუმი
ციპროფლოქსაცინი 500 მგ + ლაქტულოზა ანჰიდრო 600 მგ #10
ლევოფლოქსაცინი 500 მგ + ლაქტულოზა ანჰიდრო 600 მგ #5
გრიპფერონი ნაზალური წვეთები 10 მლ. ადამიანის რეკომბინანტული ინტერფერონი ალფა-2b 100 000 სე