უროლოგია
ლევოფლოქსაცინი 500 მგ + ლაქტულოზა ანჰიდრო 600 მგ #5