ქირურგია
მიკრაზიმი 10000 ე
ციპროფლოქსაცინი 500 მგ + ლაქტულოზა ანჰიდრო 600 მგ #10
ეკოანტიბიოტიკი ინარჩუნებს ნაწლავის მიკროფლორას და ამით ამცირებს ანტიბიოტიკ დამოკიდებული დიარეის, დისზბიოზისა და კანდიდოზების განვითარებას