ოტო–რინო–ლარინგოლოგია
qsilini cxviris sprei 1,0 mg/1 ml.
qsilini cxviris sprei 0.5 mg/1 ml.
qsilini nazaluri wveTebi 1,0 mg/1 ml.

qsilini nazaluri wveTebi 0,5 mg/1 ml.