ოტო–რინო–ლარინგოლოგია

rinoluqsi nazaluri sprei 0,65%

ციპროფლოქსაცინი 500 მგ + ლაქტულოზა ანჰიდრო 600 მგ #10
ლევოფლოქსაცინი 500 მგ + ლაქტულოზა ანჰიდრო 600 მგ #5
გრიპფერონი ნაზალური წვეთები 10 მლ, ადამიანის რეკომბინანტული ინტერფერონი ალფა-2b 100 000 სე