მედიკამენტები
ომეგა 3 ვიტამინ ე 1400 მგ #30 კაფსულა
ომეგა 3 ქაცვით და ვიტამინ ე 1400 მგ #30 კაფსულა
ომეგა 3 კარდიო 1400 მგ #30 კაფსულა
ომეგა ლამინარიით და ვიტამინ ე 1400 მგ #30 კაფსულა
ეკოკლავი 1000 მგ #14 ტაბლეტი
ეკოკლავი 312 მლ/5 მლ; 100 მლ
ეკოკლავი 156 მლ/5 მლ; 100 მლ
ეკოკლავი 625 მგ #15 ტაბლეტი
ანვიმაქსის ჩაი შავი მოცვით
ანვიმაქსის ჩაი ჟოლოთი
ანვიმაქსის ჩაი ლიმნითა და თაფლით
ანვიმაქსის ჩაი ლიმნით
qsilini nazaluri wveTebi 1,0 mg/1 ml.

qsilini nazaluri wveTebi 0,5 mg/1 ml.